Deze video (2.15m) van een regionale tv zender gaat over stijging in het aantal kinderen dat een bril nodig heeft en dat kinderen de optiekbranche daardoor steeds meer omzet opleveren.  De video sluit aan bij pagina 102 en 103 van het boek. Bij het maken van een SWOT-analyse bestaat een van de 4 onderdelen uit mogelijke kansen voor je (op te richten) bedrijf. Voor opticiens is dit een kans omdat een bepaalde groep klanten steeds groter aan het worden is. In combinatie met deze video over de bedreiging van online concurrentie laat het een kans en bedreiging in dezelfde sector zien.

Naar het overzicht met extra materiaal.