In deze video (6.42m) vertelt Jalila Essaïdi uit Eindhoven hoe ze werd uitgedaagd een oplossing te vinden voor het mestoverschot en vervolgens samen met anderen stof ontwikkelde uit koeienpoep en daar kleding van maakte.

Deze video sluit aan bij pagina 56 en 57 van het boek. Kunstenaar Jalila vertelt over het ontstaan van dit duurzame idee en wat het oplevert voor boeren en anderen. Meer over Jalila is te lezen op haar persoonlijke website.

In dit interview gebruikt Jalila een paar termen die niet iedereen kent. oa ZLTO wat staat voor Zuidelijke land- en Tuinbouw Organisatie (de vereniging van agrarische ondernemers) en Geoctroieerd dat betekent dat ze een octrooi heeft aangevraagd voor de stof die ze heeft ontwikkeld zodat anderen die niet zomaar mogen namaken.

Naar het overzicht met extra materiaal.

We vonden tevens deze filmpjes met Jalila: