Ondernemerschap in het MBO

IS ONDERNEMEN IETS VOOR JOU? is een nieuwe lesmethode die jonge mensen op een toegankelijke en eigentijdse manier een positief en realistisch beeld wil geven van ondernemerschap in de 21 eeuw.

De methode is ontwikkeld met een sterke focus op de praktijk. Daarbij is rekening gehouden met de eisen die in het MBO worden gesteld aan een aantal vakken en aan de nieuwe keuzedelen. De basis van de methode wordt gevormd door een handboek waarin alle onderdelen van het zelfstandig ondernemerschap worden behandeld.

Samen met complete powerpoints voor lessen, extra praktijkopdrachten, facultatieve toetsvragen én een online omgeving rondom de ondernemerscompetentie, biedt de methode een complete en flexibele invulling van het vak ondernemerschap in het MBO. En biedt het docenten een basis die aansluit bij de verschillende manieren waarop ondernemerschap en een voorbereiding op een arbeidsmarkt (met minder vaste banen dan ‘klussen’) in het curriculum wordt opgenomen.

Door de opdrachten in het boek, het digitale deel en de praktijkopdrachten die ook deels buiten de opleiding gedaan dienen te worden, is de lesmethode geschikt voor BOL én BBL.

Ondanks het feit dat het eerste lesboek pas in juni 2016 is verschenen, wordt de lesmethode inmiddels op 18 mbo’s gebruikt:

De lesmethode is geschikt voor de keuzedelen

Docenten die op zoek zijn naar een kant-en-klare lesmethode die aansluit bij deze keuzedelen, vinden in IS ONDERNEMEN IETS VOOR JOU? wat ze zoeken. Maar ook docenten die graag zelf invulling geven aan de lessen vinden in de methode een prettige basis. Het handboek dat de basis van de methode vormt bevat alle onderdelen die in de kwalificatiedossiers op de website van SBB omschreven staan. Daarnaast kunnen docenten zelf kiezen welke hoofdstukken/lessen ze behandelen en waar ze meer of minder aandacht aan besteden zodat het keuzedeel optimaal aansluit bij de studierichting.

 • Bezit basiskennis van juridische ondernemingsvormen
 • Bezit basiskennis van voor de onderneming/sector relevante (commerciële) samenwerkingsvormen
 • Bezit basiskennis van interne en externe financieringsvormen § Bezit kennis van SWOT-analyse
 • Bezit basiskennis van doelgroepanalyse
 • Bezit basiskennis van onderzoek en onderzoeksmethoden
 • Bezit basiskennis van gehanteerde marketingstrategieën in het vakgebied
 • Bezit basiskennis van voor de onderneming/sector benodigde verzekeringen, vergunningen e.d.
 • Bezit kennis om sociale media, e-commerce, webcare, etc. voor commerciële doeleinden in te zetten
 • Bezit basiskennis over relevante wet- en regelgeving voor het starten van een onderneming
 • Kan eenvoudige commercieel-economische gegevems t.b.v. een onderneming interpreteren
 • Bezit basiskennis over relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen
 • Kan ideeën mondeling of schriftelijk presenteren
 • Kan reflectievaardigheden toepassen
 • Bezit basiskennis over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Het bij de 40 hoofdstukken uit het handboek behorende lesmateriaal en de praktijkopdrachten, sluiten aan bij de andere eisen van dit keuzedeel en stimuleren de leerlingen hun ondernemende eigenschappen te ontwikkelen.

De lesmethode bevat:

Handboek van 168 pagina’s met 40 hoofdstukken van 2 x 2 pagina’s die  naast heldere uitleg opdrachten bevatten die leerlingen laten nadenken over hun eigen kennis, inzichten en motivatie. Een mogelijke eindopdracht is een integraal onderdeel van het handboek.

Kant-en-klare Powerpoints voor 40 lessen met daarin veel leuke filmpjes en met docentenhandleidingen.

PDF’s voor 40 extra opdrachten en 200+ kennisvragen. Die deels tijdens de lessen en deels buitenschools kunnen worden uitgevoerd. En kennisvragen die te gebruiken zijn in of buiten de lessen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. En die indien gewenst als basis kunnen dienen voor tussentijdse toetsen.

Sinds het schooljaar 2015-2016 werken studenten met de lesmethode. Hieronder wat zij ervan vinden:

“Deze methode brengt goed in kaart welke eigenschappen een ondernemer moet hebben, met een goede knipoog naar de toekomst: flexibel, zelfstandig en ondernemend. Ondernemers zijn immers de enige echte banenscheppers.”

Koen Roelands, student

“Het is makkelijk om de opdrachten te maken en te begrijpen omdat ze grotendeels gaan over wat ik zelf vind of welke keuzes ik zal gaan maken. De filmpjes die we te zien krijgen bieden duidelijke uitleg en goede voorbeelden waar je ook op kan letten met de opdrachten. De boekjes en de filmpjes met uitleg bieden goede aanvulling op elkaar.”

Kenny van Valkengoed, student

“Een kijkje in de toekomst. Wat staat je te wachten als je straks ondernemer wil worden? Dat leer je in deze leerzame lessen met een duidelijk en goed te volgen lesprogramma, ondersteund door powerpoints, een boekje en opdrachten, zorgt voor voldoende afwisseling.”

Jeamy Verheesen, student

“Werken met IOIVJ is prettig, afwisselend en dynamisch omdat er een goede mix van aangeboden werkvormen en leermaterialen in zit. Ik kan hiermee uitstekend uit de voeten wat betreft mijn blended learning aanpak, de methode is eigentijds. Leerlingen vervelen zich niet en worden uitgedaagd.”

Geert van Hintum, docent