De lesmethode en de mbo-keuzedelen

De lesmethode is geschreven vanuit wat drie ondernemers op basis van eigen kennis en ervaring weten dat een startende ondernemer anno nu moet weten en kunnen om succesvol een eigen bedrijf op te zetten. En is geschreven vanuit een eigen missie en visie rondom jongeren en ondernemerschap.

De lesboeken, praktijkopdrachten en het digitale materiaal behandelen alle verplichte onderwerpen voor de keuzedelen Oriëntatie op ondernemerschap, Ondernemend vakmanschap en Ondernemerschap mbo. Voor het keuzedeel Ondernemerschap mbo (480 uur) is er een aanvullend werkboek met opdrachten die samen de bouwstenen voor een ondernemingsplan leveren.

Op deze pagina staan in welke hoofdstukken de eisen van SBB in het lesmateriaal zijn te vinden.

Door op een van de knoppen hierboven te klikken kun je meteen naar de informatie over het betreffende keuzedeel.

Oriëntatie op ondernemerschap (240 uur)

Vereiste kennis en vaardigheden:

 • Bezit basiskennis van juridische ondernemingsvormen Hoofdstuk 19
 • Bezit basiskennis van voor de onderneming/sector relevante (commerciële) samenwerkingsvormen Hoofdstuk 8, 9 en 10
 • Bezit basiskennis van interne en externe financieringsvormen Hoofdstuk 18
 • Bezit kennis van SWOT-analyse Hoofdstuk 24
 • Bezit basiskennis van doelgroepanalyse Hoofdstuk 13 en 23
 • Bezit basiskennis van onderzoek en onderzoeksmethoden Hoofdstuk 23
 • Bezit basiskennis van gehanteerde marketingstrategieën in het vakgebied Hoofdstuk 32, 33, 34 en 35
 • Bezit basiskennis van voor de onderneming/sector benodigde verzekeringen, vergunningen e.d. Hoofdstuk 20
 • Bezit kennis om sociale media, e-commerce, webcare, etc. voor commerciële doeleinden in te zetten Hoofdstuk 36
 • Bezit basiskennis over relevante wet- en regelgeving voor het starten van een onderneming Hoofdstuk 22
 • Kan eenvoudige commercieel-economische gegevens t.b.v. een onderneming interpreteren Hoofdstuk 25, 26, 27 en 29
 • Bezit basiskennis over relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming Hoofdstuk 22, 25, 26, 27, 28 en 31
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen Hoofdstuk 37 en 39
 • Kan ideeën mondeling of schriftelijk presenteren Hoofdstuk 40 en de bijbehorende praktijkopdrachten
 • Kan reflectievaardigheden toepassen Bijbehorende praktijkopdrachten
 • Bezit basiskennis over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap Hoofdstuk 12

De werkprocessen uit het kwalificatiedossier

D1-K1-W1: Oriënteert zich op het starten van een onderneming Deel 1 en 2: Hoofdstuk 1 t/m 24
D1-K1-W2: Oriënteert zich op het runnen van een onderneming Deel 3: Hoofdstuk 25 t/m 39
D1-K1-W3: Besluit of ondernemen (als toekomstperspectief) bij hem past Hoofdstuk 40

Ondernemend vakmanschap (240 uur)

Vereiste kennis en vaardigheden:

 • Bezit basiskennis van relevante juridische zaken ten aanzien van ondernemerschap, zoals inschrijving Kamer van Koophandel, leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, contracten Hoofdstuk 19, 20 en 22
 • Bezit basiskennis van belastingtechnische onderwerpen, zoals BTW, modelovereenkomsten, inkomstenbelasting, ondernemersregelingen / fiscale voorzieningen Hoofdstuk 25 en 28
 • Bezit basiskennis van risico’s en bedreigingen ten aanzien van zelfstandig ondernemerschap, zoals aansprakelijkheid, werkloosheid, debiteuren, concurrentie Hoofdstuk 20, 29 en 30
 • Bezit basiskennis over acquisitie plegen en toepassen van gesprekstechnieken in zakelijke situaties Hoofdstuk 37 en 39
 • Bezit basiskennis van het inzetten van social media voor commerciële doeleinden Hoofdstuk 36
 • Kan een eenvoudig portfolio samenstellen Praktijkopdrachten
 • Kan ontwikkelpunten voor het vakmanschap en voor het ondernemerschap benoemen Hoofdstuk 3 en 4
 • Kan ontwikkelingen op het vakgebied bijhouden Praktijkopdrachten
 • Kan resultaten van een eenvoudige analyse interpreteren, zoals kansen en risico’s t.a.v. het vakmanschap, de markt, doelgroep(en) en concurrentie Hoofdstuk 13, 23 en 24
 • Kan een voorstel doen voor een eenvoudig bedrijfsplan, oa met aandacht voor verwachte kosten en opbrengsten Hoofdstuk 7
 • Kan klanten informeren over het aanbod van zijn bedrijf Hoofdstuk 32, 33, 34, 35 en 36
 • Kan niet-complexe acquisitiegesprekken voeren Hoofdstuk 37
 • Kan een tarief bepalen voor zijn werkzaamheden Hoofdstuk 14, 15, 16 en 17
 • Kan een eenvoudige offerte opstellen Hoofdstuk 37
 • Kan een eenvoudig contract opstellen Praktijkopdracht bij hoofdstuk 37
 • Kan een eenvoudige factuur maken Hoofdstuk 26
 • Kan een accountant en/of boekhouder kiezen Praktijkopdracht bij hoofdstuk 28
 • Kan financiële gegevens bijhouden en registreren Hoofdstuk 27
 • Kan een balans en een verlies- en winstrekening lezen Hoofdstuk 27 en praktijkopdracht
 • Kan principes van timemanagement toepassen Hoofdstuk 15
 • Kan een online bedrijfspagina met informatie, zoals op Facebook, maken Hoofdstuk 35
 • Kan aansluiting vinden bij netwerken, zoals ondernemersnetwerken, beroepsverenigingen, belangenorganisaties Hoofdstuk 39
 • Kan keuzes maken uit pensioenmogelijkheden en verzekeringen Hoofdstuk 20 en 30

Ondernemerschap mbo (480 uur)

Vereiste vakkennis en vaardigheden:

 • Bezit kennis over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap Hoofdstuk 12
 • Bezit kennis over relevante wet- en regelgeving m.b.t. starten van een onderneming Hoofdstuk 22A
 • Bezit kennis over relevante wet- en regelgeving voor het runnen van een onderneming Hoofdstuk 22B, 26, 27 en 28
 • Bezit kennis over visie en missie Hoofdstuk 2, 3, 12 en 13 en Praktijkopdrachten
 • Bezit kennis social media, e-commerce, webcare, etc. voor commerciële doeleinden in te zetten Hoofdstuk 32 t/m 36
 • Bezit kennis van (inkoop)contracten/verbintenissen i.h.k.v. zelfstandig ondernemerschap Praktijkopdrachten
 • Bezit kennis van (omzet)belastingwetgeving Hoofdstuk 25
 • Bezit kennis van betalings- en/of leveringsvoorwaarden Hoofdstuk 20
 • Bezit kennis van concurrentie-analyse Hoofdstuk 23
 • Bezit kennis van doelgroepanalyse Hoofdstuk 13
 • Bezit kennis van gehanteerde communicatiestrategieën in het vakgebied Hoofdstuk 34 en 35
 • Bezit kennis van gehanteerde marketingstrategieën in het vakgebied Hoofdstuk 32 en 33
 • Bezit kennis van interne en externe financieringsvormen Hoofdstuk 18
 • Bezit kennis van juridische ondernemingsvormen Hoofdstuk 19
 • Bezit kennis van onderzoek en onderzoeksmethoden Hoofdstuk 23
 • Bezit kennis van politieke, juridische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. ondernemen Hoofdstuk 1, 5 en 9 
 • Bezit kennis van voor de onderneming/sector benodigde verzekeringen, benodigde vergunningen e.d. Hoofdstuk 20 en 22
 • Bezit kennis van voor de onderneming/sector relevante (commerciële) samenwerkingsvormen Hoofdstuk 8
 • Bezit kennis voor het uitvoeren van arbo-beleid (arbozorg) Hoofdstuk 31
 • Kan berekeningen maken voor offertes/prijsaanbod Hoofdstuk 14, 15, 16 en 17 (dienstverleners + producenten, niet voor detailhandel/horeca)
 • Kan break-even-omzet/afzet bepalen Hoofdstuk 14 en 27 en Praktijkopdracht
 • Kan budgetverschillen berekenen Praktijkopdrachten
 • Kan commercieel-economische gegevens t.b.v een onderneming interpreteren Hoofdstuk 6, 14, 15, 16 en 17
 • Kan een financieringsplan opstellen Hoofdstuk 18
 • Kan gesprekstechnieken in zakelijke situaties toepassen Hoofdstuk 37 en 39
 • Kan ideeën mondeling of schriftelijk presenteren Praktijkopdrachten
 • Kan investeringsbegroting opstellen Hoofdstuk 16
 • Kan kosten-/batenanalyse opstellen Hoofdstuk 7 en 27
 • Kan marktgegevens vertalen voor eigen onderneming Hoofdstuk 23
 • Kan onderhandelingstechnieken toepassen Praktijkopdrachten
 • Kan reflectievaardigheden toepassen Praktijkopdrachten
 • Kan een SWOT-analyse opstellen/analyse maken Hoofdstuk 24
 • Kan veiligheidsmarge berekenen Hoofdstuk 14 t/m 17 en Praktijkopdracht 
 • Kan verkoopprijs berekenen Hoofdstuk 17 en Praktijkopdracht

Het ‘Werkboek Is een eigen bedrijf iets voor jou?‘ bevat alle extra opdrachten voor dit keuzedeel.

De werkprocessen uit het kwalificatiedossier

D1-K1-W1: Bepaalt het (toekomst)beeld van de onderneming Hoofdstuk 1 t/m 6  en hoofdstuk 8 t/m 12
D1-K1-W2: Geeft de zzp-onderneming/eenmanszaak vorm Hoofdstuk 7 en hoofdstuk 13 t/m 24
D1-K1-W3: Regelt het financiële gedeelte (van het opstarten) van de onderneming Hoofdstuk 14 t/m 18 en hoofdstuk 25 t/m 30
D1-K1-W4: Bewaakt, registreert en verantwoordt de financiële situatie Hoofdstuk 25 t/m 29
D1-K1-W5: Presenteert en promoot de onderneming Hoofdstuk 32 t/m 39
D1-K1-W6: Koopt in voor de onderneming (producten en/of diensten) Hoofdstuk 16 en praktijkopdrachten