>200 Kennisvragen over ondernemerschap

Kennis over ondernemerschap is belangrijk. Sommige dingen moet je weten om goede beslissingen te kunnen nemen. Dus naast aandacht voor motivatie en gedragsaspecten die bij ondernemerschap en ondernemend gedrag horen, heeft de docent ook de mogelijkheid om kennis te toetsen. Dit vooral om studenten de basiskennis mee te geven, waar ze als ondernemer of ondernemende werknemer veel aan hebben. 

Enkele voorbeelden van vragen in het digitale lesmateriaal