>40 Praktijkopdrachten voor in of buiten de les

In de lesboeken staat op elke rechterpagina een opdracht die studenten thuis of tijdens de les kunnen doen. Daarnaast bevat het docentenmateriaal bij elk hoofdstuk/les een pdf van een extra (praktijk)opdracht. Dat is de ene keer een groepsopdracht, de andere keer een research- of creatieve opdracht om zelf iets uit te zoeken of te maken en weer een andere keer een interviewopdracht. 

Alle opdrachten zijn actief en zijn erop gericht om naast het toepassen van de geleerde kennis ook ondernemende vaardigheden te trainen. Regelmatig is het nodig in contact te treden met ondernemers. Daardoor leren de studenten niet alleen van de docent en het lesmateriaal, maar ook van elkaar en van ondernemers.

Voorbeeld van een opdracht voor MBO-niveau 2 en 3